Committee

YEAR 2022-2023
Shri Balasaheb Sudam Kamble
(President)
Shri Sudhir Sitaram Salvi
(Secretary)
Shri Mangesh Dattaram Dalvi
(Treaserer)
Shri Machindranath Genu Dighe
(Vice President)
Shri Rajendra Madhukar Haldankar
(Vice President)
Shri Suryakant Bapu Pawar
(Vice President)
Shri Sagar Radheshyam Gupta
(Vice President)
Shri Ganesh Shantaram Mane
(Joint Secretary)
Shri Sanjay Madhukar Dhumak
(Joint Secretary)
Shri Rajan Manohar Kotawadekar
(Joint Secretary)
Shri Prathamesh Shamsundar Kanekar
(Joint Secretary)
Committee Members
Shri Ashok Maruti Pawar
Shri Satish Anant Khankar
Shri Sanjay Vijay Gadekar
Shri Vinayak Janu Pawar
Shri Mahesh Suresh Jadhav
Shri Prashant Shankar Kelaskar
Shri Rupesh Manohar Pawar
Shri Vishal Eknath Jadhav
Shri Sagar Ramesh Patil
Shri Amit Suresh Dake
Shri Mahesh Suresh Ghag
Shri Mahesh Mahadev Pavaskar
Shri Nilesh Vinod Mhamunkar
Shri Sushil Waman Gurav
Shri Sameer Krishnkant Mavle
Shri Rajesh Dattaram Narkar
Shri Sandesh Suresh Parab
Shri Rupesh Ashok Jadhav
Shri Rajendra Kashiram Mahadik
Shri Dhananjay Chandrakant Mestri
Shri Sudarshan Shrikrishna Kerkar
Shri Shubham Dipak Jadhav
Shri Sagar Nathuram Thukrul
Shri Prashant Dipak Janvalkar