Committee

YEAR 2024-25
Shri Balasaheb Sudam Kamble
(President)
Shri Sudhir Sitaram Salvi
(Secretary)
Shri Mangesh Dattaram Dalvi
(Treasurer)
Shri Mahesh Suresh Jadhav
(Vice President)
Shri Machindranath Genu Dighe
(Vice President)
Shri Rajendra Madhukar Haldankar
(Vice President)
Shri Sagar Radheshyam Gupta
(Vice President)
Shri Ganesh Shantaram Mane
(Joint Secretary)
Shri Sanjay Madhukar Dhumak
(Joint Secretary)
Shri Rajan Manohar Kotawadekar
(Joint Secretary)
Shri Prathamesh Shamsundar Kanekar
(Joint Secretary)
Committee Members
Shri Ashok Maruti Pawar
Shri Satish Anant Khankar
Shri Sanjay Vijay Gadekar
Shri Vinayak Janu Pawar
Shri Prashant Shankar Kelaskar
Shri Rupesh Manohar Pawar
Shri Vishal Eknath Jadhav
Shri Sagar Ramesh Patil
Shri Mahesh Suresh Ghag
Shri Mahesh Mahadev Pavaskar
Shri Suryakant Bapu Pawar
Shri Amit Suresh Dake
Shri Nilesh Vinod Mhamunkar
Shri Sameer Krishnkant Mavle
Shri Rajesh Dattaram Narkar
Shri Sandesh Suresh Parab
Shri Rupesh Ashok Jadhav
Shri Rajendra Kashiram Mahadik
Shri Dhananjay Chandrakant Mestri
Shri Sudarshan Shrikrishna Kerkar
Shri Shubham Dipak Jadhav
Shri Sagar Nathuram Thukrul
Shri Prashant Dipak Janvalkar
Shri Tanmay Avinash Vardam