Shri Balasaheb Sudam Kamble (President)
Shri Sudhir Sitaram Salvi  (Secretary)
Shri Mangesh Dattaram Dalvi (Treasurer)
 
Shri Machindranath Genu Dighe (Vice President)
Shri Rajendra Madhukar Haldankar (Vice President)
Shri Suryakant Bapu Pawar (Vice President)
Shri Sagar Radheshyam Gupta (Vice President)
 
Shri Ganesh Shantaram Mane (Joint Secretary)
Shri Sanjay Madhukar Dhumak (Joint Secretary)
Shri Rajan Manohar Kotawadekar (Joint Secretary)
 
Committee Members:

Shri Ashok Maruti Pawar

Shri Satish Anant Khankar

Shri Sanjay Vijay Gadekar

Shri Vinayak Janu Pawar

Shri Mahesh Suresh Jadhav

Shri Prashant Shankar Kelaskar

Shri Rupesh Manohar Pawar

Shri Vishal Eknath Jadhav

Shri Sagar Ramesh Patil

Shri Amit Suresh Dake

Shri Mahesh Suresh Ghag

Shri Mahesh Mahadev Pavaskar

Shri Nilesh Vinod Mhamunkar

Shri Sushil Waman Gurav 

Shri Sameer Krishnkant Mavle

Shri Rajesh Dattaram Narkar

Shri Sandesh Suresh Parab

Shri Rupesh Ashok Jadhav

Shri Rajendra Kashiram Mahadik

Shri Dhananjay Chandrakant Mestri

Shri Sudarshan Shrikrishna Kerkar

Shri Shubham Dipak Jadhav

Shri Sagar Nathuram Thukrul

Shri Prashant Dipak Janvalkar