Home

लालबागचा राजा २०२२
जगभरातील ७,०९,४३,०२२ भाविकांनी लालबागचा राजा चे ऑनलाईन दर्शन घेतले, आणि १,६७,६९,३२० भाविक लालबागचा राजाच्या विसर्जन सोहळ्यात ऑनलाईन सहभागी झाले.
गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या…..
#lalbaugcharaja

LR 2022 Social Media Reach All in One Marathi